– 2018 – listopad

  1. TEST KLAUZULI INTERESU PUBLICZNEGO

 

  1. Zamieszczanie danych osobowych na stronie www Przedszkola

 

Jaki jest cel operacji przetwarzania

 

Integracja społeczności lokalnej wokół Przedszkola. Informowanie rodziców o danych identyfikacyjnych, doświadczeniu oraz wizerunkach nauczycieli zaangażowanych w pracę przedszkola, o dyżurach, prowadzonych zajęciach dodatkowych.

 

Niniejsze opracowanie nie dotyczy zamieszczania na stronie internetowej zdjęć z wizerunkami dzieci lub rodziców, dla których to działań w placówce przyjęto za podstawę przetwarzania zgodę, a nie klauzulę interesu publicznego.

 

Jaka jest podstawa prawna dla operacji przetwarzania

 

Zadaniem jednostek oświatowych, zgodnie z art. 1 Prawa oświatowego jest m.in.:

  • realizacja prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju
  •     wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

(art. 1 pkt 1 i 3 Prawa oświatowego)

 

Publikowanie informacji o kadrze zaangażowanej w świadczenie usług wychowawczo opiekuńczych w Przedszkolu oraz o zasadach tego kształcenia ma istotne znaczenie dla realizacji zadań stawianych przed Przedszkolem. Dzięki temu rodzice są w stanie zidentyfikować osoby odpowiedzialne za opiekę nad ich dziećmi, uzyskać bezpośredni kontakt do nich oraz przeczytać ważne dla siebie informacje. Taka transparentność buduje zaufanie pomiędzy kadrą Przedszkola, co bezsprzecznie sprzyja lepszemu realizowaniu zadań określonych w art. 1 pkt 1 i pkt 3 Prawa oświatowego.

 

Jaki interes publiczny lub element władztwa publicznego będzie realizowany/wspierany przez to przetwarzanie?

 

Integracja społeczności i budowa zaufania w relacji Przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni.

 

Czy przetwarzanie jest niezbędne, aby osiągnąć jeden lub więcej konkretnych celów operacji przetwarzania?

 

Publikacja danych kadry jest jednym z elementów procesu budowania relacji w społeczności Przedszkola. Trudno byłoby ten element zastąpić jakimkolwiek innym.

 

Czy przyjęty sposób realizacji celu nie jest nadmierny?

 

Powszechnie przyjętą praktyką jest publikowanie wizerunku i podstawowych danych osobowych członków kadry na stronie internetowej jednostki. Dane opublikowane na stronie obejmują wyłącznie dane związane z wykonywanym zawodem oraz te spośród informacji osobistych, które dany pracownik sam decyduje się podać, którymi chciałby się pochwalić (na przykład zainteresowania, ukończone kursy). Nie są publikowane informacje mające charakter osobisty, wrażliwy, nadmierny w stosunku do celu.

 

Czy prawa i wolności osób, których dane dotyczą są wystarczająco chronione?

 

Tak. Dane osobowe zawarte na stronie internetowej  nie zawierają danych wrażliwych.  Jednocześnie każdemu pracownikowi Przedszkola przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiej formy przetwarzania jego danych osobowych.

 

Czy osoby, których dane dotyczą spodziewają się przetwarzania ich danych w omawianym zakresie?

 

Osoby, których dane dotyczą wiedzą, że tego rodzaju działania są prowadzone. Przedszkole zawiera stosowną  klauzula informacyjną już na etapie rekrutacji.

 

Czy osoby, których dane dotyczą mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ich danych osobowych?

 

Tak. W przypadku sprzeciwu Przedszkole nie będzie już więcej zawierać na stronie internetowej danych osobowych, co do których pracownik Przedszkola wyraził swój sprzeciw, chyba że interes realizowany w danym przypadku przez Przedszkole będzie przeważał nad prawami i wolność a mi pracownika przedszkola (np. Informacje o zwolnieniu pracownika, tak aby rodzice wiedzieli, że jest to już osoba spoza grona pedagogicznego).

 

Jaki jest charakter przetwarzanych danych? Czy dane tego rodzaju podlegają specjalnej ochronie na gruncie RODO?

 

Są to dane identyfikacyjne, informacje o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu, wizerunek, terminy dyżurów, prowadzonej zajęcia dodatkowe. Nie występują dane podlegające szczególnej ochronie.

 

Jakie zabezpieczenia zastosowano?

 

Dane są publicznie dostępne na stronie internetowej w związku z czym dane nie podlegają szczególnym zabezpieczeniom.

 

Wynik analizy

 

Należy uznać, że zawieranie przez Przedszkole na stronie internetowej danych osobowych członków kadry Przedszkola jest działaniem w interesie publicznym, w szczególności działaniem w interesie dzieci, które uczęszczają do przedszkola oraz ich rodziców. Jednocześnie w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą konieczna jest pełna transparentność działania w obszarze publikowania danych na stronie oraz danie uprawnionym realnej możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec tej formy przetwarzania.

Jeśli twoje dziecko ma problemy w nauce, szybko się rozprasza i nie potrafi się skupić, może mieć problemy z koncentracją. Na szczęście można ją ćwiczyć.

Koncentracja to umiejętność skupienia uwagi na zadaniu. Pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy.

Propozycje ćwiczeń:

•Zabawy wprowadzające sekwencje:
– głuchy telefon (dziecko ma dokładnie powtórzyć zdanie, które usłyszało);
– jedziemy na wycieczkę: zabawę zaczynamy mówiąc „jedziemy na wycieczkę i zabieramy…”. Wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem rzeczy, jakie zabieramy na wycieczkę powtarzając przy tym już te wcześniej wymienione, np.
mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak”
dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak i namiot”
mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot i piłkę”
dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot, piłkę i koc” itd.

Tę zabawę możemy modyfikować, wprowadzając inny początek, np. „Jesteśmy w sklepie i kupujemy…”

– pokazujemy dziecku sekwencje ruchów, np. ręce na bok, 2 klaśnięcia i prosimy żeby dziecko to odtworzyło.

• Porównywanie (znajdź różnice) – należy odnaleźć różnice dzielące dwa obrazki. Można też bawić się w wyszukiwanie różnic w ciągach cyfr, liter lub słów.

• Podaj kolejność – za parawanem układamy w rzędzie kilka przedmiotów, odsłaniamy, dziecko przygląda się przedmiotom zapamiętując ich kolejność. Ponownie zasłaniamy parawan, a zadaniem dziecka jest wymienienie przedmiotów w kolejności.

• Memory – gra polega na łączeniu w pary i zapamiętywaniu, gdzie ukryte są takie same obrazki. Najlepiej by obrazki przedstawiały zwierzęta, pojazdy, zabawki, rzeczy bliskie dziecku. Najprostsze wersje przeznaczone są już dla 3 latków. Starsze dzieci doskonale poradzą sobie z większą ilością obrazków.

• Słuchanie odgłosów otoczenia – Dziecko zamyka oczy. Prosimy, aby skoncentrowało się na dźwiękach dochodzących z otoczenia. Dajemy mu czas na wsłuchanie się. Następnie pytamy, co słyszało, jaki dźwięk przypadł mu do gustu, co go drażniło. Jaki jest najbliższy dźwięk, który słyszysz? Jaki jest najgłośniejszy? Jaki najcichszy? Jaki najdalszy?

• Rysunek na plecach – Dziecko siedzi na podłodze. Zamyka oczy. Druga osoba rysuje mu na plecach np. domek, słońce, kwiat itp. Dla starszych dzieci mogą to być litery, cyfry. Następnie pytamy je, co zostało narysowane. Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć na pytanie – czynność powtarzamy.

• Gry planszowe – wspomagają rozwój intelektualny dziecka, uczą poprzez zabawę. Gry takie jak warcaby czy szachy uczą rozważania różnych opcji rozgrywki, rozwijają umiejętność zapamiętywania poszczególnych sytuacji oraz poprawiają zdolność logicznego myślenia.

• Skojarzenia – gra w skojarzenia rozwija pamięć, koncentrację, spostrzegawczość dziecka. Polega na dobieraniu w pary obrazków, które do siebie pasują, lub wyszukiwaniu w zbiorze tego obrazka, który nie pasuje do pozostałych.
– Inną wersją gry w skojarzenia może być zabawa polegająca na rzucaniu do siebie piłką, gdzie każdy kolejny rzut to wymienienie słowa kojarzącego się z poprzedzającym, np. rozpoczynamy od słowa: stół (rzut piłką do dziecka), dziecko odpowiada nam rzutem piłką oraz skojarzeniem do słowa stół, np. krzesło itd. (np. kuchnia – lodówka – lody…).

• Pytania do ilustracji – pokazujemy dziecku ilustrację i prosimy by przez 30 sekund uważnie jej się przyglądało. Następnie zabieramy rysunek i prosimy o odpowiedzenie na różne pytania dotyczące tego co znajdowało się na obrazku.

• Powtórz rytm – wyklaskiwanie, wytupywanie rytmu. Rozwija pamięć słuchową.

• Rymowanki – nauka krótkich, rymowanych wierszyków.

• Ogólne ćwiczenia na koncentrację, takie jak: rysowanie po śladzie, połącz kropki, odwzorowywanie symboli, wycinanki, kolorowanki itp.

O czym jeszcze należy pamiętać:

1. Zapewnij dziecku stały harmonogram dnia – pory posiłków, nauki, odpoczynku, snu.
2. Nie porównuj wyników pracy dziecka z wynikami innych. Zawsze punktem odniesienia powinny być poprzednie osiągnięcia danego dziecka.
3. Słuchaj uważnie – pytaj jak minął dzień, co dobrego i złego się dziś wydarzyło. Utrzymuj kontakt wzrokowy z dzieckiem. Reaguj na to, co mówi, aby wiedziało, że go słuchasz. Nie udawaj zainteresowania. Jeśli masz dość lub jesteś zajęty, przerwij rozmowę.
4. Bądź uczestnikiem zabawy – aktywny udział dorosłego sprawia, że dziecko bardziej angażuje się w zabawę, bawi się chętniej i dłużej.
5. Ogranicz czas spędzany przed telewizorem – dokonuj selekcji programów – wybieraj te, które dostosowane są do wieku i możliwości dziecka (bardzo niekorzystna jest sytuacja, gdy od najmłodszych lat dziecko wychowuje się w obecności stale włączonego telewizora). Podobnie rzecz ma się z komputerem i grami multimedialnymi, które przywołują uwagę mimowolną dziecka, nie wymagając wysiłku koncentracji uwagi dowolnej.
6. Organizuj domowe obowiązki – Dziecko może mieć kłopoty z organizowaniem sobie pracy, ale Twój przykład będzie je uczył, jak sobie radzić z chaosem. Używaj kalendarza, karteczek samoprzylepnych, rób listy zakupów przed wyjściem. Pokazuj mu, że tak jest wygodniej. Z czasem zacznijcie planować jego zajęcia (odrabianie lekcji, czas na zabawę i obowiązki).
7. Podsuwaj dziecku proste zabawki – czym prostsza rzecz tym lepiej. Dziecko używa wyobraźni, szuka zastosowań dla danej rzeczy i w ten sposób naturalnie uczy się koncentracji uwagi.

Opracowała:

Justyna Chrobak

Drodzy Rodzice,

Mikołajki zbliżają się wielkimi krokami. Pomóżmy Świętemu Mikołajowi sprawić radość wszystkim przedszkolakom!

Przypominamy o wpłacaniu składki na Radę Rodziców.

Nr konta Rady Rodziców:
11 1020 5242 0000 2402 0335 3554

 

Kalendarz Imprez

Listopad 2018

 

09.11-wyjście do Muzeum Poczty –grupa III i IV

26.11 –spotkanie z Dziadkiem Bachem- strój w barwach narodowych –wszystkie grupy

13.11-Dzień Niepodległości w Przedszkolu – strój w barwach narodowych wszystkie grupy

14.11-wyjście do szkoły Podstawowej Nr 107 –grupa II i IV

16.11-Globalny Piątek „Początek” –wszystkie grupy

19.11- wyjście do Przedszkola 108 –grupa III i IV

20.11-Czytanie przez Licealistów –grupa IV

21.11- spektakl ”Krasnal i 7 kropek biedronki” –grupa III i IV

23.11.-„Zaczarowany pokój”-teatr w przedszkolu –wszystkie grupy

23.11-wyjście do Muzeum Pana Tadeusza-grupa IV

25.11-Dzień Pluszowego Misia –grupa I i II

27.11-wyjazd do Teatru na Ostrowie Tumskim- grupa III i IV

28.11- wyjście do biblioteki –grupa III

30.11-Andrzejkowe wróżby –grupa I i II

30.11-Globalny Piątek „Prawa dzieci” –wszystkie grupy

Trzeci rok życia otwiera kolejną fazę rozwoju psychospołecznego, która trwa do piątego roku życia. Intensywny rozwój motoryczny i poznawczy napędzają dziecko do eksplorowania świata. Dzięki nowym zdobyczom staje się ono coraz bardziej samodzielne i niezależne, co nie tylko ułatwia mu podążanie za swoją ciekawością, ale i jeszcze bardziej ją podsyca: jedne odkrycia prowadzą do kolejnych.

Podstawową aktywnością na tym etapie jest cały czas zabawa. Już w trzecim roku życia w związku z rozwojem umiejętności ruchowych, zwiększa się u dziecka poczucie niezależności i chęć poznawania otoczenia. Jeszcze bardziej wyraźnie staje się to w czwartym i piątym roku życia. Czterolatek porusza się swobodnie po schodach, skacze, jeździ na trójkołowym rowerku. Rozwój motoryki i koordynacji sprawia, że pięciolatek jest już naprawdę bardzo aktywny ruchowo: szybko biega, wspina się, chodzi po narysowanej linii, etc.

Na tym etapie dzieci wykonują czynności samoobsługowe: samodzielnie ubierają się, myją zęby, posługują się widelcem i łyżką. Czterolatek coraz sprawniej posługuje się kredkami i ołówkiem. W wieku pięciu lat potrafi już tworzyć prace plastyczne, zawierające dużą ilość szczegółów, budować skomplikowane konstrukcje z klocków, wycinać nożyczkami różne kształty, sprawnie chwytać przyrządy do pisania.

Rozwój poznawczy i coraz większa niezależność sprawiają, że dzieci w tym wieku zaczynają zadawać coraz więcej pytań, w tym typowe „dlaczego”. W zakresie mowy z roku na rok wzrasta zasób słownictwa. Pojawiają się zabawy słowem. Rozwijające się wyobraźnia sprawia, że czterolatki zaczynają konfabulować i wymyślać różne nieprawdziwe historie. Pomagają w tym wykształcające się wówczas dziecięce teorie umysłu. Dzieci stają się świadome tego, że inni ludzie mają swoje odrębne stany umysłu. Mogą mieć zatem inne niż one emocje, potrzeby i wiedzę. W wieku pięciu lat dużo łatwiej przychodzi dzieciom odróżnianie fantazji od rzeczywistości. Pięciolatki lepiej rozumieją następstwa czasu, tworzą własne historyjki, interesują się czytaniem, pisaniem i liczeniem.

Rosnące poczucie samodzielności, siły, sprawczości, ciekawość, także postępujący równolegle z nimi rozwój psychoseksualny (który wyraża się m.in. w zainteresowaniu różnicami pomiędzy budową ciała między dziewczynkami a chłopcami) sprawiają, że dziecko zaczyna na etapie wieku przedszkolnego sprawdzać swoje siły i poczucie wpływu w relacjach z rówieśnikami i rodzicami: „Kto z nas ma większe możliwości?”. W gronie rówieśników również mogą w związku z tym pojawiać się skrajne reakcje i zachowania. Z jednej strony dziecko w sposób naturalny dąży do wspólnej zabawy z innymi, a z drugiej strony, dziecięcy egocentryzm i nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, w różnych sytuacjach może prowadzić je do impulsywnych reakcji, np. agresji. Kiedy z kolei dziewczynki zaczynają komunikować, że chcą być księżniczkami tatusiów, a chłopcy rycerzami swoich mam oznacza to, że podejmują typową dla wieku rywalizację z rodzicem tej samej płci. Oczywiście tę walkę dziecko powinno „przegrać” i rozumieć, że mimo swoich nowych możliwości, nie może zająć miejsca u boku mamy lub taty i stworzyć z nim swojej wyjątkowej pary. Może natomiast w przyszłości zidentyfikować się z rodzicem, czyli starać się zostać w przyszłości taka/taki, jak ukochana mama lub ukochany tata.

Można powiedzieć, że dziecko w wieku przedszkolnym rozwija umiejętność wyrażania siebie i swojej indywidualności w granicach obowiązujących zasad. Uczy się tego, co jest aprobowane, a co takim nie jest. Pomaga mu w tym budująca się w nim zdolność do przeżywania poczucia winy. Kształtujące się wówczas zręby moralności są dosyć sztywno osadzone w biało – czarnej perspektywie. Stąd charakterystyczna dla dzieci na tym etapie rozwoju skłonność do zdecydowanych ocen, wyrażających się w krytykowaniu np. innych dzieci, kiedy te zasady łamią. O ile wcześniej świadomość tego, co jest dobre, a co złe płynęła ze strony dorosłych, którzy wyjaśniali, upominali, wyciągali konsekwencje, na tym etapie staje się już częścią wewnętrznego doświadczenia dziecka.

Wspieranie dziecka w tym, co może i konfrontowanie go z tym, czego nie może jest zatem ważnym krokiem na drodze jego rozwoju psychospołecznego. Przedszkolak potrzebuje móc sprawdzać się w różnych sytuacjach, podejmować inicjatywę, doświadczać swojej sprawczości. Kiedy natomiast dostrzega, że czasami bywa tak, że inni (np. rodzice, starsze dzieci) mogą robić rzeczy, do których ono jeszcze nie ma dostępu, uczy się, że poza imponującymi możliwościami, ma pewne istotne ograniczenia. W przyszłości pozwoli mu to na adekwatne rozpoznawanie tego, co mieści się w zasięgu jego wpływu a co nie, a tym samym na rozpoznawanie i realizowanie swojego potencjału bez konieczności krzywdzenia innych. W przeciwnym wypadku może rozwinąć u siebie nadmierne dążenie do osiągania sukcesów, bez względu na sytuację. Stykanie się ze swoimi ograniczeniami siłą rzeczy rodzi gniew, który przejawia się na tym etapie w typowym dla tego wieku negatywizmie. Z drugiej strony nadmierne strofowanie ze strony dorosłych, karanie, nieuwzględnianie naturalnej potrzeby sprawdzania i testowania swoich możliwości przejawiających się przesadnym kontrolowaniem może prowadzić dziecko do wycofania z lęku przed karą (zbyt rozbudowanego poczucia winy), a w efekcie do zrezygnowania ze swoich potrzeb i pragnień lub tendencji do wymuszania na innych realizacji swoich potrzeb. Dlatego tak ważne jest tworzenie dzieciom takich warunków rozwoju, aby mogły wyrażać swoje potrzeby, uczucia, pragnienia, podejmować inicjatywę w zasięgu swoich możliwości, oswajając się jednocześnie z tym, że muszą w tej swojej aktywności brać pod uwagę uczucia i potrzeby innych osób oraz panujące zasady.

 

Literatura:

Bee H. (2004), Rozwój człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S – ka.

Erikson E. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań: Rebis.

Erikson E. (2004). Tożsamość a cykl życia, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Przetacznik – Gierowska M., Makiełło – Jarża G. (1992). Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa: WSIP.

 


Napisany przez

Karolina Van Laere – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel języka polskiego.

Autorka licznych publikacji psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Współzałożycielka Fundacji Poza Schematami.

Źródło: http://nierozerwalni.org/2018/07/17/wyzwania-dziecka-wieku-przedszkolnym/

Wszystkie wydarzenia w tym dniu są bezpłatne.

11/11 jest wydarzeniem cyklicznym – zwieńczeniem Święta naszej narodowej Niepodległości w formie muzycznej i artystycznej refleksji nad wolnością. Projektem 11/11 staramy się przypominać wartości i ideały, które stały się fundamentem demokratycznej Polski. Przywołujemy pojęcia takie jak: Wolność, Ojczyzna i próbujemy zastanowić się nad nimi w kontekście wyzwań współczesnego świata. Promujemy patriotyzm i świadomość obywatelską, budując jednocześnie postawy otwartości i tolerancji, wskazując na możliwe nowatorskie i kreatywne sposoby wyrażania szacunku dla państwa polskiego i jego historii. 11/11 w CK AGORA to święto rodzinne. Uczestnicy zajęć stałych prezentują swój dorobek artystyczny, w programie znajduję się też wiele różnorodnych atrakcji: warsztaty dla dzieci i dorosłych, animacje i konkursy, wystawy, pokaz filmów oraz wieczorny koncert. Na wszystkie wydarzenia w ramach 11/11 wstęp jest bezpłatny.

11 listopada 2018 r. godz. 14.00 – 20.00

Program

Koncerty:

sala widowiskowa / godz. 14.00- 14.30

Song of Freedom – Popisy pracowni wokalno – tanecznych CK Agora
Prezentacje Chochlików i Dźwiękoludków, Studium wokalnego oraz Chóru Aster.

sala widowiskowa / 17.00- 18.15

Koncert zespołu Warszawska Orkiestra Sentymentalna
Warszawska Orkiestra Sentymentalna to zespół rozsmakowany w dawnych melodiach polskiej przedwojennej rewii i kabaretu. Piosenki i pieśni z repertuaru Adama Astona, Wiery Gran czy Mieczysława Fogga, aranżacje Henryka Warsa i Rostworowskiego, wykonania orkiestr Golda i Petersburskiego, Karasińskiego i Kataszka, nieustannie inspirują.

Wystawy:

Hol / godz. 14.00 – 20.00
Szachownice nad Europą. Lotnicy Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 1940—1947
Wystawa przybliża losy i dokonania polskich lotników w czasie II wojny światowej. Archiwalne zdjęcia i dokumenty przedstawiają m.in. sylwetki wybranych pilotów, którzy w okresie powojennym powrócili do kraju i związali swój los z Dolnym Śląskiem. Wielu z nich, wśród których znajdują się kawalerowie orderu Virtuti Militari, z uwagi na swoją służbę w PSP w Wielkiej Brytanii było inwigilowanych przez komunistyczny aparat represji. Tym,  którym nie wystarczy jedynie teoria na temat lotnictwa, polecamy praktykę pod postacią warsztatów Tekturowo, które poprowadzi Katarzyna Bury.

galeria / 18.30 – 20.00
Wernisaż wystawy Po co Wolność? / wręczenie nagród

Warsztaty i konkursy:
sala teatralna / godz. 14.45 – 16.45

Skrzydła chwały – warsztat plastyczny / 
Husarskie skrzydła – nie były nieodzownym atrybutem husarza i bardziej niż walce służyły prezencji. Majestatyczne skrzydła wykonywane były z piór orlich, sokolich, jastrzębich, kruczych, w wersji ekonomicznej nawet z gęsich. Przy użyciu sztucznych ptasich piór wykonamy ten wspaniały atrybut husarski na specjalnie przygotowanych stelażach.

Konkurs plastyczny Pocztówki dla Marszałka 
Tysiące kartek, jakie od rodaków dostał Piłsudski w swoje imieniny 19 marca 1931 roku dotarły za nim aż na Maderę.  Tego dnia  mnóstwo Polaków wysłało urlopującemu się Marszałkowi życzenia. Tak wielu, że malutka poczta w Funchal przestała funkcjonować. My nie planujemy wysyłać pocztówek, za to zaprojektujemy Marszałkowi oryginalne znaczki pocztowe – najlepsze zostaną uhonorowane drobnym upominkiem.

Dzbanki na ludowo  warsztat decoupage
Polska sztuka ludowa bez kompleksów wkracza obecnie na międzynarodowe salony. Uczestnicy ozdobią porcelanowe naczynia w coś szalenie modnego i w bardzo dobrym guście. Przy okazji dowiedzą się, że folkowy design całymi garściami czerpie z niezgłębionych źródeł polskiej tradycji ludowej.

Historia w kolorach – zajęcia edukacyjne IPN
Zajęcia, których celem jest przybliżenie najmłodszym w atrakcyjnej i przystępnej formie tematyki  polskich symboli narodowych – herbu, flagi i hymnu, ale także tych mniej znanych, jak choćby symbolu Polskiej Kotwicy. W programie m.in. klejenie flagi, portret Piłsudskiego, kolorowanki.

sala ceramiczna / godz. 14.45 – 16.45

Polska podziemna – warsztat  druku wypukłego
W myśl której „każdy nasz człowiek jest doskonałym, samodzielnym drukarzem i organizatorem druku”, uczestnicy samodzielnie wykonają nadruki na torbach metodą druku wypukłego –  techniki, dzięki której w latach 80-tych rozwinęła się podziemna filatelistyka.


galeria / godz. 14.45 – 16.45

I love Niepodległość – czyli jak zrobić pinsa
Pinsy w subtelny sposób informują o przynależności posiadacza do różnego rodzaju stowarzyszeń lub jego zainteresowaniach. Pokażmy innym, że kochamy Niepodległość wykonując samodzielnie te charakterystyczne przypinki. Dajmy się poznać jako miłośnicy wolności i swobody!

 Kapral Niedźwiedź Wojtek  – warsztat filcowy
Historia niezwykłego niedźwiedzia – żołnierza, który walczył u boku Polaków z armii generała Władysława Andersa i zadziwiła cały świat. Na warsztacie dzieci zgłębią bliżej historię sławnego misia i samodzielnie zbudują go z filcu. Poznajcie kaprala Wojtka!

sala baletowa / godz. 14.45 – 16.45

Jastrząb wylądował – warsztat  Tekturowo z Katarzyną Bury
Jastrząb to polski samolot myśliwski konstrukcji inżyniera Wsiewołoda Jakimiuka, który nigdy nie wyszedł poza stadium prototypu. Dzięki sprawności i cierpliwości uczestników wykonamy wielkoformatową makietę lotniska z którego będzie mógł wzbić się w powietrze.

Pozostałe atrakcje:

sala konferencyjna / godz. 14.45 – 16.45

Beats of Freedom – Zew wolności  projekcja filmowa.
Beats of Freedom – Zew wolności to film, w którym legendy polskiej muzyki rockowej opowiadają o epoce lat 80. Widzowie usłyszą wyjątkowe historie o stawianiu czoła politycznemu reżimowi i tworzeniu enklaw młodzieżowej wolności. Film bogaty jest w archiwalne zdjęcia m.in. z festiwalu w Jarocinie. O czasach buntu i tworzenia muzyki, która stała się częścią historii opowiedzą m.in. Marek Niedźwiecki, Krzysztof Skiba, Kazik Staszewski, Muniek Staszczyk, Jurek Owsiak i Kora Jackowska.

hol / godz. 14.45 – 16.45

Najsłynniejszy Koń II Rzeczpospolitej – kolorowanki
Kasztanka – wierny towarzysz Marszałka – była portretowana przez malarzy, często stawała przed obiektywem fotografów, doczekała się także pomników. W Centrum Kultury Agora młodzi malarze niczym Wojciech Kossak nadadzą wielkoformatowej Kasztance ciekawych kształtów i barwnych kolorów.

https://www.ckagora.pl/11-11-wolnosc-kocham-i-rozumiem/

https://www.facebook.com/events/460639847791663/

Archiwum

BIP

Logo BIP

Adres

Przedszkole nr 90
ul. Zaporoska 51
53-519 Wrocław
tel. 71 798 68 20
pon. – pt. godz: 7:00 – 17:00

Do góry

Serwis wykorzystuje pliki cookies, korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Dowiedz się więcej o celu używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej...

Zamknij

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.
 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 
- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
 

jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarkach?

-FIREFOX

-CHROME

-OPERA

-INTERNET EXPLORER

Zamknij